Giáo trình Luật lao động cơ bản - ThS. Diệp Thành Nguyên

Giáo trình Luật Lao động cơ bản được biên soạn nhằm mục đích phục vụ việc học tập, giảng dạy, và nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên, và cán bộ làm công tác liên quan đến lĩnh vực lao động. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia cũng như quốc tế. Vì vậy, việc tìm hiểu luật lao động là hết sức cần thiết.

Từ khóa: Luật lao động cơ bản, Bộ luật lao động, Giáo trình luật lao động, Tài liệu luật lao động, Các tiêu chuẩn lao động, Văn bản luật lao động

doc 210 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2014 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận