Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1 - TS. Phạm Văn Beo

Giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1" do TS. Phạm Văn Beo biên soạn trình bày những kiến thức về một số vấn đề lý luận về xác định tội danh, định tội và cơ sở pháp lý để định tội, phương pháp định tội, xác định khung hình phạt các tội phạm về, xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tính mạng con người, xâm phạm quyền tự do, xâm phạm sở hữu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật, mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận