Giáo trình Lập trình web bằng ASP 3.0: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 11 chương còn lại với nội dung như: ASP 3.0 và cơ sở dữ liệu; liệt kê dữ liệu; thêm sửa xóa dữ liệu SQL server, làm việc với dữ liệu Access, khai báo chèn tập tin trong áp, tìm kiếm phân trang điều hướng... Cuốn sách dành cho mọi đối tượng quan tâm đến kịch bản trình chủ ASP 3.0 với nhiều góc độ khác nhau, bước đầu làm quen hay đã có kinh nghiệm làm việc trên kịch bản này đều có thể dùng để tham khảo và tự học. Mời các bạn cùng tham khảo sách.

Từ khóa: Lập trình web, Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, Liệt kê dữ liệu, Xóa dữ liệu SQL server, Làm việc với dữ liệu Access

pdf 314 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/05/2019 | Lượt xem:2 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận