Giáo trình Lập trình web bằng ASP 3.0: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

Cuốn sách ra đời nhằm hỗ trợ cho bạn đọc từng bước từ thiết kế đến phát triển ứng dụng thương mại điện tử với các tính năng chuẩn như: Đăng ký thành viên, đăng nhập, liệt kê, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng qua mạng, quản trị, upload, gửi e-mail, các chức năng cấu hình, bảo mật và kiểm soát lỗi trong ASP 3.0. Mời các bạn cùng tham khảo sách gồm 17 chương và phần 1 sách gồm 6 chương đầu. Mời các bạn cùng đọc sách để nắm được chi tiết.

Từ khóa: Lập trình web, Kỹ thuật lập trình, Ngon ngữ lập trình, Nền tảng ứng dụng web, Ứng dụng thương mại điện tử, Kiểm soát lỗi trong ASP

pdf 186 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/05/2019 | Lượt xem:24 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận