Giáo trình Lập trình mạng với ngôn ngữ java: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 5 chương 6,7,8,9,10 lần lượt trình bày các thông tin với chủ đề về: Lập trình socket cho giao thức TCP, lập trình ứng dụng cho giao thức UDP, tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình mạng, phân tán đối tượng bằng java RMI, xử lý cơ sở dữ liệu trong java. Mời các bạn cùng tìm hiểu giáo trình Lập trình mạng với ngôn ngữ java.

Từ khóa: Lập trình mạng, Ngôn ngữ java, Lập trình socket, Giao thức TCP, Lập trình ứng dụng, Giao thức UDP, Xử lý cơ sở dữ liệu

pdf 85 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:38 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận