Giáo trình Hàm nhiều biến số: Phần 2 - Lương Hà

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hàm nhiều biến số" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và các bài tập về: Tích phân nhiều lớp, tích phân đường, tích phân mặt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu.

Từ khóa: Hàm nhiều biến số, Giáo trình Hàm nhiều biến số, Tích phân nhiều lớp, Tích phân đường, Tích phân mặt, Tích phân ba lớp

pdf 84 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận