Giáo trình Giải tích - Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình Giải tích - Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn (Tập 2), phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Giáo trình Giải tích, Giải tích, Lý thuyết giải tích, Bài tập giải tích, Tích phân suy rộng, Tích phân phụ thuộc tham số, Tích phân bội

pdf 376 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:72 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận