Giáo trình Bảo trì nâng cao máy tính và hệ thống mạng: Phần 2

Phần 2 Giáo trình Bảo trì nâng cao máy tính và hệ thống mạng gồm nội dung các bài học: Phần cứng; phần mềm; truy cập mạng, máy in mạng; mạng Internet dùng chung; bảo mật và bảo trì. Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên cao đẳng nghề và trung cấp nghề Công nghệ thông tin.

Từ khóa: Bảo trì nâng cao máy tính, Hệ thống mạng, Phần cứng máy tính, Truy cập mạng, Công nghệ thông tin, Bảo trì máy tính

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/04/2016 | Lượt xem:163 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận