Giáo dục nghề nghiệp và hoạt động xã hội năm học 2015-2016

Giới thiệu sơ lược về đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giới thiệu về đoàn thanh niên, hình ảnh về hoạt động đoàn, hội, giao lưu, chia sẻ vận động tham gia đoàn hội,... là những nội dung chính trong chương trình "Giáo dục nghề nghiệp và hoạt động xã hội năm học 2015-2016". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.