Ebook Triết lý chính trị Trung Hoa cổ đại và vấn đề nhà nước pháp quyền: Phần 1 - Bùi Ngọc Sơn

Triết lý chính trị Trung Hoa cổ đại và vấn đề nhà nước pháp quyền: Phần 1 gồm nội dung chương 1 và 2 của cuốn sách. Chương 1 - Chính trị - Việc lớn của đạo người trình bày cơ sở của xu hướng “nhân đạo chính vi đại”, tổng quan và sự hình thành các chủ thuyết chính trị Trung hoa cổ đại. Chương 2 trình bày các chủ thuyết chính trị Trung Hoa cổ đại.

Từ khóa: Triết lý chính trị Trung Hoa, Trung Hoa cổ đại, Nhà nước pháp quyền Phần 1, Chủ thuyết chính trị, Luật nhà nước, Luật quốc tế

pdf 196 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2014 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận