Ebook Triết học nhân sinh của tôi: Phần 1

Ebook được sáng tác bởi Vương Mông là những lời tự thuật tong quá trình ông tham gia cách mạng bằng phương pháp suy luận và biện chứng để sáng tác ebook. Phần 1 cuốn sách "Triết học nhân sinh của tôi" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một chuyến đi biển sáng sủa, sinh tồn và học tập, tôi là học trò, hóa cảnh của đời người, hai mươi mốt điều về quan hệ với người, quan niệm vô vi của tôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Triết học nhân sinh của tôi, Triết học nhân sinh, Một chuyến đi biển sáng sủa, Sinh tồn và học tập, Tôi là học trò, Hóa cảnh của đời người

pdf 165 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2019 | Lượt xem:11 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận