Ebook Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia: Phần 2 – PGS.TS. Hoàng Ngọc Chương (biên soạn)

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia", phần 2 trình bày các nội dung: Chính sách y tế, quản lý y tế, quản lý nhân lực y tế, tổ chức và quản lý bệnh viện, quản lý hoạt động y tế cơ sở, các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin y tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.  

Từ khóa: Tổ chức y tế, Chương trình y tế quốc gia, Chính sách y tế, Quản lý y tế, Quản lý nhân lực y tế, Quản lý bệnh viện

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:24/06/2015 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận