Ebook Thiền tập cho người bận rộn: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Thiền tập dành cho người bận rộn sẽ tiếp tục với các nội dung: thiền đi, quay về nương tựa, là hoa tươi mát, nước tĩnh lặng chiếu, đi qua cơn bão, cha tôi trong tôi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.