Ebook Pháp luật đại cương – Dung cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: luật hôn nhân và gia đình; luật lao động; pháp luật kinh doanh; luật dân sự và luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các nội dung kiến thức.