Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách Niên giám thống kê 2014 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính và viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá và thể thao; mức sống dân cư và an toàn xã hội. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Từ khóa: Ebook Niên giám thống kê 2014, Niên giám thống kê 2014, Thương mại và du lịch, Chỉ số giá, Bưu chính và viễn thông, Mức sống dân cư

pdf 166 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:09/01/2018 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận