Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách Niên giám thống kê 2014 sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như sau: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông nghệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: Ebook Niên giám thống kê 2014, Niên giám thống kê 2014, Đơn vị hành chính, Đất đai và khí hậu, Dân số và lao động, Tài khoản quốc gia

pdf 155 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:09/01/2018 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận