Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chính quyền địa phương các cấp, pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.