Ebook Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Phần 1 cuốn sách “Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” trình bày các nội dung: Quy định chung về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quy định về quyền sở hữu công nghệ, quy định về quyền tác giả,…  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ, Quyền sở hữu công nghệ, Quyền tác giả, Luật sở hữu trí tuệ, Luật bản quyền

pdf 280 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:24/06/2015 | Lượt xem:192 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận