Ebook Luật Hôn nhân và gia đình: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

Phần 1 ebook "Luật Hôn nhân và gia đình" trình bày nội dung chương I đến chương V của Luật Hôn nhân và gia đình, bao gồm: Những quy định chung, kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh chị em và các thành viên trong gia đình.