Ebook Luật Giao dịch điện tử - Quốc hội ban hành

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Từ khóa: Giao dịch thương mại quốc tế, Thương mại quốc tế, Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật giao dịch điện tử

12 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:30/04/2018 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận