Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 3 - NXB Thống Kê

Tiếp nối phần 1 và phần 2 sách, ở phần 3 này gồm có các nội dung sau: Lập trình với các điều khiển windows form; nhập xuất và nối tiếp hóa đối tượng; tương tác với mã không quản; truy cập dữ liệu với ADO.NET; phát triển web và ASP.NET; xây dựng và tìm hiểu các dịch vụ web.

Từ khóa: Lập trình visual basic, Kỹ thuật visual basic, Ứng dụng visual basic, Điều khiển windows form, Tương tác với mã không quản, Phát triển web

pdf 346 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/04/2019 | Lượt xem:31 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận