Ebook Kỹ năng thuyết trình - Cẩm nang quản lý hiệu quả

chauchaungayxua2, nguaconbaynhay2, quenchua3, nguathienthan3

Nội dung của cuốn sách mang đến cho các bạn kỹ năng thuyết trình trong giao tiếp, xây dựng hình hành, kiến trúc, các kinh nghiệm, sự sáng tạo, tổ chức, phản hồi, tâm lý và các phương tiện hỗ trợ…. Để nắm chi tiết nội dung và các vấn đề liên quan mời các bạn cùng tham khảo ebook.