Ebook Kinh tế học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học" của tác giả David Begg cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về kinh tế học và sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế học vi mô thực chứng, kinh tế học phúc lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kinh tế học, Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô thực chứng, Kinh tế học phúc lợi, Thị trường lao động, Cấu trúc thị trường

pdf 374 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:09/01/2018 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận