Ebook Khám phá typography: Phần 2 - NXB Bách Khoa

(BQ) Phần 2 sách trình bày nội dung 4 chương 6,7,8,9: Sử dụng ô lưới (Ở chương này bàn luận về ứng dụng của ô lưới và việc dùng ô lưới như một công cụ giúp mang lại sự thống nhất cho các tài liệu cũng như layout nhiều trang, trợ giúp cho quy trình thiết kế...), chữ trong môi trường kỹ thuật số (tìm hiểu về những vấn đề cụ thể về chữ trong môi trường kỹ thuật số bao gồm các định dạng font, độ phân giải hiển thị và những vấn đề thường gặp với tính rõ ràng, tính dễ đọc...), thiết kế chữ, cách sử dụng chữ sáng tạo.

Từ khóa: Khám phá typography, Sử dụng ô lưới trong thiết kế, Quy trình thiết kế, Môi trường kỹ thuật, Thiết kế chữ, Sử dụng chữ sáng tạo

pdf 191 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/04/2019 | Lượt xem:33 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận