Ebook Khám phá typography: Phần 1 - NXB Bách Khoa

(BQ) Sách Khám phá typography với kết cấu nội dung được chia thành 9 chương, phần 1 ebook gồm 5 chương đầu: Lịch sử của chữ, các thuộc tính tạo hình của chữ, phân loại học chữ, tính rõ rằng và tính dễ đọc của chữ, các khía cạnh thiết kế layout. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sách.

Từ khóa: Khám phá typography, Lịch sử của chữ, Tạo hình của chữ, Phân loại học chữ, Khía cạnh thiết kế layout

pdf 249 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/04/2019 | Lượt xem:31 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận