Ebook Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật: Phần 1 - ĐH Luật Hà Nội

Lý luận nhà nước và pháp luật là khoa học pháp lý cơ sở, là môn học có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân luật học và trong hệ thống các khoa học pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Lý luận nhà nước và pháp luật, Bản chất nhà nước, Hình thức nhà nước, Hình thức pháp luật, Pháp luật chủ nô

pdf 243 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:25/11/2019 | Lượt xem:27 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận