Ebook Giải tích phức

Cuốn sách có kết cấu nội dung trình bày về: số phức và hàm số phức, đạo hàm và vi phân, tích phân đường, chuỗi số và chuỗi hàm, lý thuyết thặng dư, lý thuyết toán tử. Để nắm nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Giải tích phức, Hàm số phức, Mặt phẳng phức, Hàm lũy thừa, Hàm giải tích, Định lí vi phân, Lý thuyết toán tử

pdf 50 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:09/01/2018 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận