Ebook Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội: Phần 1 - Phan Dũng

Ebook Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội: Phần 1 được viết với mục đích tìm hiểu cơ chế hình thành và thực hiện hành động của cá nhân nói chung, từ đó xây dựng và thực hiện các biện pháp để trong xã hội càng ngày càng có nhiều hành động tốt và càng ít hành động xấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Xã hội học, Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội, Hành động cá nhân, Nhu cầu cá nhân, Xúc cảm cá nhân, Tư duy cá nhân

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:27/09/2018 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận