Ebook Bệnh ung thư cách phòng và điều trị: Phần 1 - Nguyễn Văn Nhương

Phần 1 của cuốn sách Bệnh ung thư cách phòng và điều trị sẽ cung cấp các kiến thức liên quan đến căn bệnh ung thư, từ các khái niệm cơ bản về căn bệnh này đến các nguyên nhân cũng như dấu hiệu nhận biết bệnh, cách phòng và điều trị khi mắc chứng bệnh ung thư. Để hiểu rõ nội dung phần 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận