Đồ án: Thiết kế bộ nghịch lưu PWM 5KW

Nhiệm vụ của một sinh viên trước khi ra trường là phải thực hiện và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp của mình. Đây là bước cuối cùng để sinh viên trở thành kỹ sư, kết thúc một.Điều khiển động cơ điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thiết kế truyền động điện . Động cơ điện được thiết kế luôn luôn có một tần số và điện áp định mức.