Cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế trong hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bài viết trình bày vướng mắc do quy định về bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh vay vốn, vướng mắc trong thực hiện quy định bảo toàn vốn, vướng mắc trong việc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại góp vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng,...