Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 6/2019

Bản tin với các nội dung Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; gỡ đến cùng từng vướng mắc để bứt phá; đẩy mạnh cải cách thủ tục Hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch; Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam là hình mẫu làm bùng nổ ứng dụng khoa học công nghệ trong cách mạng 4.0; Bộ Quốc phòng rà soát, điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; Bộ Công an cải cách thủ tục về cư trú...