Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 9/2019

Bản tin với các nội dung ban tổ chức Trung ương không tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; mỗi ban nội chính tỉnh, thành phấn đấu phát hiện 2 vụ án tham nhũng; Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hé lộ phương án sáp nhập sở ngành; văn phòng Chính phủ triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; Bộ Công an sẽ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính về cư trú; rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết chính sách trợ giúp xã hội...