Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 11/2019

Bản tin cung cấp các thông tin Thủ tướng Chính phủ không để tình trạng “ngâm lâu”, gây ắc tắc cho sản xuất, kinh doanh; tạo đột phá mới về cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Thuận; đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội; quy trình xây dựng vị trí việc làm, rà soát chức danh lãnh đạo... Mời các bạn cùng tham khảo bả tin để nắm chi tiết nội dung.