Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 22/2019

Mốt số nội dung của bản tin như thủ tướng chính phủ: Học viện Hành chính quốc gia phải xây dựng theo hướng Học viện Điện tử; Phó thủ tướng Chính phủ siết kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Quốc hội thảo luận về luật cán bộ, công chức và luật viên chức; Tổng Thư ký Quốc hội ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo trong chất vấn; cổng dịch vụ công quốc gia sắp khai trương người dân được làm thủ tục nào đầu tiên; Bộ Nội vụ triển khai phát hành văn bản điện tử...