Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 3/2019

Bản tin cung cấp các nội dung như năm 2019 năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đề nghị thanh tra việc lãnh đạo địa phương tiếp công dân; Bộ Nội vụ hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành nội vụ năm 2019; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tư duy cải cách và phát triển; hội nghị triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ... Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết nội dung.