Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 3/2019

Bản tin cung cấp các nội dung như năm 2019 năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đề nghị thanh tra việc lãnh đạo địa phương tiếp công dân; Bộ Nội vụ hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành nội vụ năm 2019; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tư duy cải cách và phát triển; hội nghị triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ... Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết nội dung.
Đăng nhập để bình luận