Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 4/2019

Một số nội dung bản tin Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ loại bỏ những cán bộ tha hóa, tiếp tay cho tội phạm; tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách để kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển; văn phòng Chính phủ tới đây, người dân không cần tới cơ quan nhà nước vẫn xong việc; Bộ Nội vụ tổ chức các hội thảo để góp ý hoàn thiện một số dự thảo văn bản quan trọng trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Từ khóa: Bản tin Cải cách hành chính, Cải cách hành chính, Cải cách hành chính số 4 năm 2019, Chính sách để kinh tế hợp tác, Hợp tác xã phát triển

pdf 48 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:20/09/2019 | Lượt xem:3 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận