Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 4/2019

Một số nội dung bản tin Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ loại bỏ những cán bộ tha hóa, tiếp tay cho tội phạm; tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách để kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển; văn phòng Chính phủ tới đây, người dân không cần tới cơ quan nhà nước vẫn xong việc; Bộ Nội vụ tổ chức các hội thảo để góp ý hoàn thiện một số dự thảo văn bản quan trọng trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...