Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 5/2019

Nội dung của bản tin gồm Thủ tướng Chính phủ thời cơ rất lớn nhưng tuyệt đối không được chủ quan; đoàn kết một lòng nhất định bứt phá thành công; phát huy tốt nhất tiềm năng của đội ngũ trí thức để nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia; thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 3 dự án luật; phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái Bình Dương; ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam...