Bài giảng Xác suất và thống kê Cao đẳng - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Xác suất và thống kê Cao đẳng gồm 2 phần: Lý thuyết xác suất và lý thuyết thống kê. Phần 1 trình bày nội dung về xác suất của biến cố, biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất thông dụng. Phần 2 trình bày về mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, bài toán tương quan và hồi quy.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Lý thuyết xác suất, Lý thuyết thống kê, Biến ngẫu nhiên, Mẫu thống kê, Giả thuyết Thống kê

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:05/12/2014 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận