Bài giảng Toán cao cấp A3

Bài giảng là tài liệu hướng dẫn học môn toán cao cấp A3 bao gồm 4 chương với các nội dung: hàm số nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu, nâng cao kiến thức môn Toán cao cấp A3.