Bài giảng Quản trị mạng Linux - Chương 1: Kết nối mạng Lan và Internet

Bài giảng chương 1 hướng dẫn người học cách kết nối mạng Lan và Internet. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora, cấu hình mạng, kết nối LAN vào Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Quản trị mạng Linux, Quản trị mạng, Kết nối mạng Lan, Kết nối mạng Internet, Cấu hình cơ bản Fedora, Cấu hình mạng

ppt 14 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/03/2016 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận