Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Đoàn Gia Dũng

Mục tiêu chương 1 Quản trị và nhà quản trị giúp các bạn nắm được định nghĩa quản trị, định nghĩa nhà quản trị, các chức năng của nhà quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, các năng lực quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

Từ khóa: Bài giảng Quản trị học, Quản trị học, Kỹ năng của nhà quản trị, Năng lực quản trị, Chức năng của nhà quản trị, Định nghĩa quản trị

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/07/2018 | Lượt xem:63 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận