Bài giảng : PLĐC luật hình sự

Luật Hành chính và Luật Hình sự Giới thiệu một số chế định cơ bản của ngành luật Luật Hành chính và Luật Hình sự, bao gồm: • • Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính Tội phạm và hình phạt • Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về vi phạm hành chính, vi phạm hình sự cũng như các hình thức trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.

Từ khóa: Luật Hình sự, pháp luật đại cương, tài liệu ngành luật, ngành luật học, hệ thống pháp luật, pháp luật nhà nước.

ppt 18 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận