Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật

Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về pháp luật, quy phạm pháp luật, kiểu pháp luật và hình thức pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Pháp luật đại cương, Pháp luật đại cương, Khái quát về pháp luật, Quy phạm pháp luật, Kiểu pháp luật, Hình thức pháp luật

ppt 68 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2016 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận