Bài giảng Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê - ThS. Phan Trọng Tiến

Bài giảng Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê gồm 4 chương. Chương 1: Phần đầu để cập các khái niệm cơ bản trong giải tích tổ hợp. Phần sau trình bày khái niệm xác suất và các tính chất của xác suất. Chương 2: Trình bày biến ngẫu nhiên, bảng phân phối, hàm phân phối thường gặp. Chương 3 và 4 trình bày bài toán ước lượng và kiểm định các tham số của biến ngẫu nhiên.

Từ khóa: Xác suất thống kê, Lý thuyết xác suất thống kê, Bài giảng Xác suất thống kê, Biến ngẫu nhiên, Bảng phân phối, Hàm phân phối

pdf 56 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:05/09/2014 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận