Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - GV. Quỳnh Phương

Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội đang nghiên cứu qua dãy số thời gian, dự báo hiện tượng kinh tế - xã hội nghiên cứu bằng các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn. Tham khảo để học tập tốt hơn.

Từ khóa: Bài giảng Nguyên lý thống kê, Xác suất thống kê, Thống kê ngắn hạn, Dãy số thời gian, Phương pháp dự đoán thống kê, Dự đoán biến động

ppt 28 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:05/12/2014 | Lượt xem:193 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận