Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Bài 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Các cặp phạm trù cơ bản, Phép biện chứng duy vật, Phạm trù triết học

ppt 52 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2019 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận