Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) - ThS. Nguyễn Thị Yên

(NB) Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) trình bày các nội dung: Khái quát chúng về luật quốc tế, các nguyên tắc của luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, quốc gia trong luật quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia theo luật quốc tế. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Luật Quốc Tế, Công pháp quốc tế, Pháp luật quốc tế, Nguyên tắc luật quốc tế, Quốc gia trong luật quốc tế, Bài giảng môn Luật Quốc Tế

pdf 185 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:01/10/2015 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận