Bài giảng Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

Bài giảng "Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế" trình bày các nội dung: Khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, vai trò của luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Luật quốc tế, Luật quốc tế, Đặc điểm của luật quốc tế, Quy phạm pháp luật quốc tế, Điều ước quốc tế, Tổ chức quốc tế

ppt 89 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/07/2016 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận