Bài giảng Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

Bài giảng "Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế" do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về dân cư, phân loại dân cư, các vấn đề pháp lý quốc tế về quốc tịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận